2022 Renyin - 5
September: Wushen - 5 / Jiyou - 4


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations


1 dingsi

1
Shou
Southern
Dipper

Wushen

2 wuwu

9
Kai
Ox-boy

Wushen

3 jiwei

8
Bi
Weaving
Girl

Wushen

4 gengshen

7
Jian
Void

Wushen

5 xinyou

6
Chu
Danger

Wushen

6 renxu

5
Man

Room

Wushen

7 guihai

4
Ping/Man
Wall
White Dew 16:33

8 jiazi

3
Ping
Stride

Jiyou

9 yichou

2

Ding
Tether

Jiyou

10 bingyin

1
Zhi
Stomach

Jiyou

11 dingmao

9
Po
Pleiades

Jiyou

12 wuchen

8
Wei
Net

Jiyou

13 jisi

7
Cheng
Beak

Jiyou

14 gengwu

6

Shou
Orion

Jiyou

15 xinwei

5

Kai
Well

Jiyou

16 renshen

4
Bi
Ghost

Jiyou

17 guiyou

3
Jian
Willow

Jiyou

18 jiaxu

2
Chu
Stars

Jiyou

19 yihai

1
Man
Bow

Jiyou

20 bingzi

9

Ping
Wings

Jiyou

21 dingchou

8
Ding
Chariot

Jiyou

22 wuyin

7
Zhi
Horn
Liri
Jiyou

23 jimao
Chen
6

Po
Neck
Fall Equinox 2:04

24 gengchen

5

Wei
Base

Jiyou

25 xinsi

4

Cheng
House

Jiyou

26 renwu

3
Shou
Heart

Jiyou

27 guiwei

2
Kai
Tail

Jiyou

28 jiashen

1
Bi
Winnowing
Basket

Jiyou

29 yiyou

9
Jian
Southern
Dipper

Jiyou

30 bingxu

8

Chu

Ox-boy

JiyouJanuary 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023