2022 Renyin - 5
April: Guimao - 1 / Jiachen - 9


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 jiashen

9
Zhi
Ghost

Guimao

2 yiyou

1
Po
Willow

Guimao

3 bingxu

2
Wei
Stars

Guimao

4 dinghai

3
Cheng/Wei
Bow
Clear Bright 20:21

5 wuzi

4
Cheng
Wings

Jiachen

6 jichou

5
Shou
Chariot

Jiachen

7 gengyin

6
Kai
Horn

Jiachen

8 xinmao

7
Bi
Neck

Jiachen

9 renchen

8
Jian
Base

Jiachen

10 guisi

9
Chu
House

Jiachen

11 jiawu

1
Man
Heart

Jiachen

12 yiwei

2
Ping
Tail

Jiachen

13 bingshen

3
Ding
Winnowing
Basket

Jiachen

14 dingyou

4

Zhi
Southern
Dipper

Jiachen

15 wuxu

5
Po
Ox-boy

Jiachen

16 jihai

6
Wei
Weaving
Girl

Jiachen

17 gengzi

7
Cheng
Void

Jiachen

18 xinchou

8
Shou
Danger

Jiachen

19 renyin

9
Kai
Room

Jiachen

20 guimao
You
1
Bi
Wall
Rain Water 3:25

21 jiachen

2
Jian
Stride

Jiachen

22 yisi

3
Chu
Tether

Jiachen

23 bingwu

4
Man
Stomach

Jiachen

24 dingwei

5
Ping
Pleiades

Jiachen

25 wushen

6
Ding
Net

Jiachen

26 jiyou

7
Zhi
Beak

Jiachen

27 gengxu

8
Po
Orion

Jiachen

28 xinhai

9
Wei
Well

Jiachen

29 renzi

1
Chen
Ghost

Jiachen

30 guichou

2
Shou
Willow

Jiachen


January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023