2022 Renyin - 5
May:
Jiachen - 9 / Yisi - 8


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 jiayin

3
Kai
Stars

Jiachen

2 yimao

4
Bi
Bow

Jiachen

3 bingchen

5
Jian
Wings

Jiachen

4 dingsi

6
Chu
Chariot
Jueri
Jiachen

5 wuwu

7
Man/Chu
Horn
Summer Begins 13:26

6 jiwei

8
Man
Neck

Yisi

7 gengshen

9
Ping
Base

Yisi

8 xinyou

1
Ding
House

Yisi

9 renxu

2
Zhi
Heart

Yisi

10 guihai

3
Po
Tail

Yisi

11 jiazi

4
Wei
Winnowing
Basket

Yisi

12 yichou

5
Cheng
Southern
Dipper

Yisi

13 bingyin

6
Shou
Ox-boy

Yisi

14 dingmao

7
Kai
Weaving
Girl

Yisi

15 wuchen

8
Bi
Void

Yisi

16 jisi

9
Jian
Danger

Yisi

17 gengwu

1
Chu
Room

Yisi

18 xinwei

2
Man
Wall

Yisi

19 renshen

3
Ping
Stride

Yisi

20 guiyou

4
Ding
Tether

Yisi

21 jiaxu
Shen
5
Zhi
Stomach
2:23 Small Surplus

22 yihai

6
Po
Pleiades

Yisi

23 bingzi

7
Wei
Net

Yisi

24 dingchou

8
Cheng
Beak

Yisi

25 wuyin

9
Shou
Orion

Yisi

26 jimao

1
Kai
Well

Yisi

27 gengchen

2
Bi
Ghost

Yisi

28 xinsi

3
Jian
Willow

Yisi

29 renwu

4
Chu
Stars

Yisi

30 guiwei

5
Man
Bow

Yisi

31 jiashen

6
Ping
Wings

Yisi


January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023