2022 Xinchou - 6 / Renyin - 5
February: Xinchou - 3 / Renyin - 2


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 yiyou
New Year
4
Cheng
Beak

Xinchou

2 bingxu

5
Shou
Orion
Jueri
Xinchou

3 dinghai
Spring Begins
6
Kai/Shou
Well
Spring Begins 20:51

4 wuzi

7
Kai
Ghost

Renyin

5 jichou

8
Bi
Willow

Renyin

6 gengyin

9
Jian
Stars

Renyin

7 xinmao

1
Chu
Bow

Renyin

8 renchen

2
Man
Wings

Renyin

9 guisi

3
Ping
Chariot

Renyin

10 jiawu

4
Ding
Horn

Renyin

11 yiwei

5

Zhi
Neck

Renyin

12 bingshen

6
Po
Base

Renyin

13 dingyou

7

Wei
House

Renyin

14 wuxu

8
Cheng
Heart

Renyin

15 jihai

9
Shou
Tail

Renyin

16 gengzi

1
Kai
Winnowing
Basket

Renyin

17 xinchou

2
Bi
Southern
Dipper

Renyin

18 renyin
Hai
3
Jian
Ox-boy
Rain Water 16:43

19 guimao

4
Chu
Weaving
Girl

Renyin

20 jiachen

5
Man
Void

Renyin

21 yisi

6
Ping
Danger

Renyin

22 bingwu

7
Ding
Room

Renyin

23 dingwei

8
Zhi
Wall

Renyin

24 wushen

9
Po
Stride

Renyin

25 jiyou

1
Wei
Tether

Renyin

26 gengxu

2
Cheng
Stomach

Renyin

27 xinhai

3
Shou
Pleiades

Renyin

28 renzi

4
Kai
Net

Renyin


Explanations

January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023