2022 Xinchou - 6
January: Gengzi - 4 / Xinchou - 3


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations
1 jiayin

9
Man
Stomach

Gengzi

2 yimao

1
Ping
Pleiades

Gengzi

3 bingchen

2
Ding
Net

Gengzi

4 dingsi

3
Zhi
Beak

Gengzi

5 wuwu

4
Po/Zhi
Orion
11:14 Slight Cold

6 jiwei

5
Po
Well

Xinchou

7 gengshen

6

Wei
Ghost

Xinchou

8 xinyou

7
Cheng
Willow

Xinchou

9 renxu

8
Shou
Stars

Xinchou

10 guihai

9
Kai
Bow

Xinchou

11 jiazi

1

Bi
Wings

Xinchou

12 yichou

2

Jian
Chariot

Xinchou

13 bingyin

3

Chu
Horn

Xinchou

14 dingmao

4
Man
Neck

Xinchou

15 wuchen

5
Ping
Base

Xinchou

16 jisi

6
Ding
House

Xinchou

17 gengwu

7
Zhi
Heart

Xinchou

18 xinwei

8
Po
Tail

Xinchou

19 renshen

9
Wei
Winnowing
Basket
Xinchou

20 guiyou
Zi
1
Cheng
Southern Dipper
4:39 Great Cold

21 jiaxu

2

Shou
Ox-boy

Xinchou

22 yihai

3
Kai
Weaving
Girl

Xinchou

23 bingzi

4

Bi
Void

Xinchou

24 dingchou

5
Jian

Danger

Xinchou

25 wuyin

6
Chu
Room

Xinchou

26 jimao

7
Man
Wall

Xinchou

27 gengchen

8
Ping
Stride

Xinchou

28 xinsi

9
Ding
Tether

Xinchou

29 renwu

1
Zhi
Stomach

Xinchou

30 guiwei

2

Po
Pleiades

Xinchou

31 jiashen

3
Wei

Net

XinchouJanuary 2021
February 2021
March 2021
April 2021
May 2021
June 2021
July 2021
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022