2022 Renyin - 5
December: Xinhai - 2 / Renzi - 1


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations


1 wuzi

9
Chu
Stride

Xinhai

2 jichou

8
Man
Tether

Xinhai

3 gengyin

7
Ping
Stomach

Xinhai

4 xinmao

6
Ding
Pleiades

Xinhai

5 renchen

5
Zhi
Net

Xinhai

6 guisi

4
Po
Beak

Xinhai

7 jiawu

3
Wei/Po
Orion
Much Snow 3:47

8 yiwei

2
Wei
Well

Renzi

9 bingshen

1
Cheng
Ghost

Renzi

10 dingyou

9
Shou
Willow

Renzi

11 wuxu

8

Kai
Stars

Renzi

12 jihai

7
Bi
Bow

Renzi

13 gengzi

6

Jian
Wings

Renzi

14 xinchou

5
Chu
Chariot

Renzi

15 renyin

4
Man
Horn

Renzi

16 guimao

3
Ping
Neck

Renzi

17 jiachen

2
Ding
Base

Renzi

18 yisi

1

Zhi
House

Renzi

19 bingwu

9
Po
Heart

Renzi

20 dingwei

8
Wei
Tail
Liri
Renzi

21 wushen
Chou
7/3

Cheng
Winnowing Basket
Winter
Solstice 21:49

22 jiyou

4
Shou
Southern
Dipper

Renzi

23 gengxu

5

Kai
Ox-boy

Renzi

24 xinhai

6
Bi
Weaving
Girl

Renzi

25 renzi

7
Jian
Void

Renzi

26 guichou

8

Chu
Danger

Renzi

27 jiayin

9
Man
Room

Renzi

28 yimao

1
Ping
Wall

Renzi

29 bingchen

2

Ding
Stride

Renzi

30 dingsi

3
Zhi
Tether

Renzi

31 wuwu

4
Po
Stomach

Renzi


January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023