2019 Jihai - 8
November: Jiaxu - 3 / Yihai - 2


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 renyin

2
Ding
Ox-boy

Jiaxu

2 guimao

1
Zhi
Weaving
Maid

Jiaxu

3 jiachen

9
Po
Void

Jiaxu

4 yisi

8
Wei
Danger

Jiaxu

5 bingwu

7
Cheng
Room

Jiaxu

6 dingwei

6
Shou
Wall
Jueri
Jiaxu

7 wushen

5
Kai/Shou
Stride
Winter Begins 17:25

8 jiyou

4
Kai
Astride

Yihai

9 gengxu

3
Bi
Stomach

Yihai

10 xinhai

2
Jian
Pleiades

Yihai

11 renzi

1
Chu
Net

Yihai

12 guichou

9
Man
Beak

Yihai

13 jiayin

8
Ping
Orion

Yihai

14 yimao

7
Ding
Well

Yihai

15 bingchen

6
Zhi
Ghost

Yihai

16 dingsi

5
Po
Willow

Yihai

17 wuwu

4
Wei
Stars

Yihai

18 jiwei

3
Cheng
Bow

Yihai

19 gengshen

2
Shou
Wings

Yihai

20 xinyou

1
Kai
Chariot

Yihai

21 renxu

9
Bi
Horn

Yihai

22 guihai
Yin
8
Jian
Neck
Little Snow 14:59

23 jiazi

7
Chu
Base

Yihai

24 yichou

6
Man
House

Yihai

25 bingyin

5
Ping
Heart

Yihai

26 dingmao

4
Ding
Tail

Yihai

27 wuchen

3
Zhi
Winnowing
Basket

Yihai

28 jisi

2
Po
Southern
Dipper

Yihai

29 gengwu

1
Wei
Ox-boy

Yihai

30 xinwei

9
Cheng
Weaving
Girl

Yihai


January 2019
February 2019
March 2019
April 2019
May 2019
June 2019
July 2019
August 2019
September 2019
October 2019
November 2019
December 2019
January 2020
February 2020