2018 Wuxu - 9
September: Gengshen - 8 / Xinyou - 7


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations
1 bingshen

5
Jian
Base

Gengshen

2 dingyou

4

Chu
House

Gengshen

3 wuxu

3
Man
Heart

Gengshen

4 jihai

2
Ping
Tail

Gengshen

5 gengzi

1
Ding
Winnowing
Basket

Gengshen

6 xinchou

9
Zhi
Southern
Dipper

Gengshen

7 renyin

8
Po/Zhi
Ox-boy
White Dew 17:30

8 guimao

7
Po
Weaving
Girl

Xinyou

9 jiachen

6
Wei
Void

Xinyou

10 yisi

5
Cheng
Danger

Xinyou

11 bingwu

4
Shou
Room

Xinyou

12 dingwei

3
Kai
Wall

Xinyou

13 wushen

2
Bi
Astride

Xinyou

14 jiyou

1
Jian
Tether

Xinyou

15 gengxu

9
Chu
Stomach

Xinyou

16 xinhai

8
Man
Pleiades

Xinyou

17 renzi

7
Ping
Net

Xinyou

18 guichou

6
Ding
Beak

Xinyou

19 jiayin

5
Zhi
Orion

Xinyou

20 yimao

4
Po
Well

Xinyou

21 bingchen

3
Wei
Ghost

Xinyou

22 dingsi

2
Cheng
Willow
Liri
Xinyou

23 wuwu
Chen
1
Shou
Stars
Autumn Equinox 2:54

24 jiwei

9
Kai
Bow

Xinyou

25 gengshen

8
Bi
Wings

Xinyou

26 xinyou

7
Jian
Chariot

Xinyou

27 renxu

6
Chu
Horn

Xinyou

28 guihai

5
Man
Neck

Xinyou

29 jiazi

4
Ping
Base

Xinyou

30 yichou

3
Ding
House

Xinyou

January 2018
February 2018
March 2018
April 2018
May 2018
June 2018
July 2018
August 2018
September 2018
October 2018
November 2018
December 2018
January 2019
February 2019