2019 Jihai - 8
September: Renshen - 5 / Guiyou - 4


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 xinchou

9
Zhi
House

Renshen

2 renyin

8
Po
Heart

Renshen

3 guimao

7
Wei
Tail

Renshen

4 jiachen

6

Cheng
Winnowing
Basket

Renshen

5 yisi

5
Shou
Southern
Dipper

Renshen

6 bingwu

4
Kai
Ox-boy

Renshen

7 dingwei
3
Bi/Kai
Weaving
Girl

White Dew 22:17

8 wushen

2
Bi
Void

Guiyou

9 jiyou

1
Jian
Danger

Guiyou

10 gengxu

9
Chu
Room

Guiyou

11 xinhai

8
Man
Wall

Guiyou

12 renzi

7
Ping
Stride

Guiyou

13 guichou

6
Ding
Tether

Guiyou

14 jiayin

5
Zhi
Stomach

Guiyou

15 yimao

4
Po
Pleiades

Guiyou

16 bingchen

3
Wei
Net

Guiyou

17 dingsi

2
Cheng
Beak

Guiyou

18 wuwu

1
Shou
Orion

Guiyou

19 jiwei

9
Kai
Well

Guiyou

20 gengshen

8

Bi
Ghost

Guiyou

21 xinyou

7
Jian
Willow

Guiyou

22 renxu

6
Chu
Stars
Liri
Guiyou

23 guihai
Chen
5
Man
Bow
Autumn Equinox 8:51

24 jiazi

4

Ping
Wings

Guiyou

25 yichou

3

Ding
Chariot

Guiyou

26 bingyin

2

Zhi
Horn

Guiyou

27 dingmao

1
Po
Neck

Guiyou

28 wuchen

9
Wei
Base

Guiyou

29 jisi

8
Cheng
House

Guiyou

30 gengwu

7
Shou
Heart

GuiyouJanuary 2019
February 2019
March 2019
April 2019
May 2019
June 2019
July 2019
August 2019
September 2019
October 2019
November 2019
December 2019
January 2020
February 2020