2024 Jiachen - 3
May: Wuchen - 3 / Jisi - 2


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 yichou

5

Shou
Chariot

Wuchen

2 bingyin

6

Kai
Horn

Wuchen

3 dingmao

7
Bi
Neck

Wuchen

4 wuchen

8
Jian
Base
Jueri
Wuchen

5 jisi

9
Chu/Jian
House
Summer Begins 1:10

6 gengwu

1
Chu
Heart

Jisi

7 xinwei

2
Man
Tail

Jisi

8 renshen

3
Ping
Winnowing
Basket
Jisi

9 guiyou

4
Ding
Southern
Dipper

Jisi

10 jiaxu

5

Zhi
Ox-boy

Jisi

11 yihai

6
Po

Weaving
Girl

Jisi

12 bingzi

7
Wei
Void

Jisi

13 dingchou

8
Cheng
Danger

Jisi

14 wuyin

9
Shou

Room

Jisi

15 jimao

1
Kai
Wall

Jisi

16 gengchen

2
Bi

Astride

Jisi

17 xinsi

3
Jian
Tether

Jisi

18 renwu

4
Chu
Stomach

Jisi

19 guiwei

5
Man

Pleiades


Jisi

20 jiashen
Shen
6
Ping

Net
14:00 Small Surplus

21 yiyou

7
Ding
Beak

Jisi

22 bingxu

8
Zhi

Orion

Jisi

23 dinghai

9
Po

Well

Jisi

24 wuzi

1
Wei

Ghost


Jisi

25 jichou

2
Cheng
Willow

Jisi

26 gengyin

3
Shou
Stars

Jisi

27 xinmao

4
Kai
Bow

Jisi

28 renchen

5
Bi

Wings

Jisi

29 guisi

6
Jian

Chariot

Jisi

30 jiawu

7
Chu
Horn

Jisi

31 yiwei

8
Man

Neck


JisiFebruary 2024
March 2024
April 2024
May 2024
June 2024
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
January 2025
February 2025