2019 Wuxu - 9
January: Jiazi - 4 / Yichou - 3


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday


1 wuxu

1
Kai
Room

Jiazi

2 jihai

2
Bi
Wall

Jiazi

3 gengzi

3
Jian
Astride

Jiazi

4 xinchou

4
Chu
Tether

Jiazi

5 renyin

5
Man/Chu
Stomach
15:39 Slight Cold

6 guimao

6
Man
Pleiades

Yichou

7 jiachen

7
Ping
Net

Yichou

8 yisi

8
Ding
Beak

Yichou

9 bingwu

9

Zhi
Orion

Yichou

10 dingwei

1
Po
Well

Yichou

11 wushen

2
Wei
Ghost

Yichou

12 jiyou

3

Cheng
Willow

Yichou

13 gengxu

4
Shou
Stars

Yichou

14 xinhai

5
Kai
Bow

Yichou

15 renzi

6

Bi
Wings

Yichou

16 guichou

7
Jian
Chariot

Yichou

17 jiayin

8
Chu
Horn

Yichou

18 yimao

9
Man
Neck

Yichou

19 bingchen

1
Ping
Base

Yichou

20 dingsi
Zi
2
Ding
House
9:00 Great Cold

21 wuwu

3
Zhi
Heart

Yichou

22 jiwei

4
Po
Tail

Yichou

23 gengshen

5
Wei
Winnowing
Basket

Yichou

24 xinyou

6

Cheng
Southern
Dipper

Yichou

25 renxu

7

Shou
Ox-boy

Yichou

26 guihai

8

Kai

Weaving
Girl

Yichou

27 jiazi

9

Bi
Void

Yichou

28 yichou

1
Jian
Danger

Yichou

29 bingyin

2
Chu
Room

Yichou

30 dingmao

3

Man
Wall

Yichou

31 wuchen

4
Ping
Astride

Yichou


Explanations

January 2018
February 2018
March 2018
April 2018
May 2018
June 2018
July 2018
August 2018
September 2018
October 2018
November 2018
December 2018
January 2019
February 2019