2020 Gengzi - 7
May: Gengchen - 6 / Xinsi - 5


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 jiachen

1
Jian
Ghost

Gengchen

2 yisi

2
Chu
Willow

Gengchen

3 bingwu

3
Man
Stars

Dingmao

4 dingwei

4
Ping
Bow
Jueri
Gengchen

5 wushen

5

Ding/Ping
Wings
Summer Begins 00:52

6 jiyou

6

Ding
Chariot

Xinsi

7 gengxu

7
Zhi
Horn

Xinsi

8 xinhai

8
Po
Neck

Xinsi

9 renzi

9
Wei
Base

Xinsi

10 guichou

1
Cheng
House

Xinsi

11 jiayin

2
Shou
Heart

Xinsi

12 yimao

3

Kai
Tail

Xinsi

13 bingchen

4
Bi
Winnowing
Basket

Xinsi

14 dingsi

5
Jian
Southern
Basket

Xinsi

15 wuwu

6
Chu
Oxboy

Xinsi

16 jiwei

7
Man
Weaving
Girl

Xinsi

17 gengshen

8
Ping
Void

Xinsi

18 xinyou

9

Ding
Danger

Xinsi

19 renxu

1
Zhi

Room

Xinsi

20 guihai
Shen
2
Po
Wall
13:50 Small Surplus

21 jiazi

3
Wei
Stride

Xinsi

22 yichou

4

Cheng

Tether

Xinsi

23 bingyin

5
Shou
Stomach

Xinsi

24 dingmao

6
Kai
Pleiades

Xinsi

25 wuchen

7
Bi
Net

Xinsi

26 jisi

8
Jian
Beak

Xinsi

27 gengwu

9

Chu
Orion

Xinsi

28 xinwei

1

Man
Well

Xinsi

29 renshen

2
Ping
Ghost

Xinsi

30 guiyou

3
Ding
Willow

Xinsi

31 jiaxu

4
Zhi
Stars

Xinsi

January 2020
February 2020
March 2020
April 2020
May 2020
June 2020
July 2020
August 2020
September 2020
October 2020
November 2020
December 2020
January 2021
February 2021