2021 Gengzi - 7
January: Wuzi - 7 / Jichou - 6


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 jiyou

4
Shou
Tether

Wuzi

2 gengxu

5
Kai
Stomach

Wuzi

3 xinhai

6
Bi
Pleiades

Wuzi

4 renzi

7
Jian
Net

Wuzi

5 guichou

8
Chu/Jian
Beak
3:24 Slight Cold

6 jiayin

9
Chu
Orion

Jichou

7 yimao

1
Man
Well

Jichou

8 bingchen

2
Ping
Ghost

Jichou

9 dingsi

3
Ding
Willow

Jichou

10 wuwu

4
Zhi
Stars

Jichou

11 jiwei

5
Po
Bow

Jichou

12 gengshen

6
Wei
Wings

Jichou

13 xinyou

7
Cheng
Chariot

Jichou

14 renxu

8
Shou
Horn

Jichou

15 guihai

9
Kai
Neck

Jichou

16 jiazi

1
Bi
Base

Jichou

17 yichou

2
Jian
House

Jichou

18 bingyin

3
Chu
Heart

Jichou

19 dingmao
Zi
4
Man
Tail
20:40 Great Cold

20 wuchen

5
Ping
Winnowing
Basket

Jichou

21 jisi

6
Ding
Southern
Dipper

Jichou

22 gengwu

7
Zhi
Oxboy

Jichou

23 xinwei

8
Po
Weaving
Girl

Jichou

24 renshen

9
Wei
Void

Jichou

25 guiyou

1
Cheng
Danger

Jichou

26 jiaxu

2
Shou
Room

Jichou

27 yihai

3
Kai
Wall

Jichou

28 bingzi

4
Bi
Stride

Jichou

29 dingchou

5
Jian
Tether

Jichou

30 wuyin

6
Chu
Stomach

Jichou

31 jimao

7
Man
Pleiades

Jichou

January 2020
February 2020
March 2020
April 2020
May 2020
June 2020
July 2020
August 2020
September 2020
October 2020
November 2020
December 2020
January 2021
February 2021