2020 Jihai - 8 / Gengzi - 7
February: Dingchou - 9 /
Wuyin - 8


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations
1 jiaxu

1
Shou
Stomach

Dingchou

2 yihai

2
Kai
Pleiades

Dingchou

3 bingzi

3
Bi
Net
Jueri
Dingchou

4 dingchou
Year Begins
4
Jian/Bi
Beak
Spring Begins 9:04

5 wuyin

5
Jian
Orion

Wuyin

6 jimao

6
Chu
Well

Wuyin

7 gengchen

7
Man
Ghost

Wuyin

8 xinsi

8
Ping
Willow

Wuyin

9 renwu

9
Ding
Stars

Wuyin

10 guiwei

1
Zhi
Bow

Wuyin

11 jiashen

2
Po
Wings

Wuyin

12 yiyou

3
Wei
Chariot

Wuyin

13 bingxu

4
Sheng
Horn

Wuyin

14 dinghai

5
Shou
Neck

Wuyin

15 wuzi

6
Kai
Base

Wuyin

16 jichou

7
Bi
House

Wuyin

17 gengyin

8
Jian
Heart

Wuyin

18 xinmao

9
Chu
Tail

Wuyin

19 renchen
Hai
1
Man
Winnowing
Basket

Rain Water 4:57

20 guisi

2
Ping
Southern
Dipper

Wuyin

21 jiawu

3

Ding
Ox-boy

Wuyin

22 yiwei

4
Zhi
Weaving
Girl

Wuyin

23 bingshen

5
Po
Void

Wuyin

24 dingyou

6

Wei
Danger

Wuyin

25 wuxu

7
Sheng
Room

Wuyin

26 jihai

8
Shou
Wall

Wuyin

27 gengzi

9
Kai
Stride

Wuyin

28 xinchou

1
Bi
Tether

Wuyin

29 renyin

2
Jian
Stomach

Wuyin


January 2019
February 2019
March 2019
April 2019
May 2019
June 2019
July 2019
August 2019
September 2019
October 2019
November 2019
December 2019
January 2020
February 2020