2020 Gengzi - 7
April: Jimao - 7 / Gengchen - 6


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 jiaxu

7

Wei
Orion

Jimao

2 yihai

8
Cheng
Well

Jimao

3 bingzi

9
Shou
Ghost

Jimao

4 dingchou

1
Kai/Shou
Willow
Clear Bright
8:39

5 wuyin

2
Kai
Stars

Gengchen

6 jimao

3
Bi
Bow

Gengchen

7 gengchen

4
Jian
Wings

Gengchen

8 xinsi

5
Chu
Chariot

Gengchen

9 renwu

6
Man
Horn

Gengchen

10 guiwei

7
Ping
Neck

Gengchen

11 jiashen

8
Ding
Base

Gengchen

12 yiyou

9
Zhi
House

Gengchen

13 bingxu

1
Po
Heart

Gengchen

14 dinghai

2
Wei
Tail

Gengchen

15 wuzi

3
Cheng
Winnowing
Basket

Gengchen

16 jichou

4
Shou
Southern
Dipper

Gengchen

17 gengyin

5
Kai
Oxboy

Gengchen

18 xinmao

6

Bi
Weaving
Girl

Gengchen

19 renchen
You
7
Jian
Void
Grain Rain 15:46

20 guisi

8
Chu
Danger

Gengchen

21 jiawu

9
Man
Room

Gengchen

22 yiwei

1
Ping
Wall

Gengchen

23 bingshen

2
Ding
Stride

Gengchen

24 dingyou

3
Zhi
Tether

Gengchen

25 wuxu

4

Po
Stomach

Gengchen

26 jihai

5

Wei
Pleiades

Gengchen

27 gengzi

6
Cheng
Net

Gengchen

28 xinchou

7

Shou
Beak

Gengchen

29 renyin

8
Kai
Orion

Gengchen

30 guimao

9
Bi
Well

Gengchen
January 2020
February 2020
March 2020
April 2020
May 2020
June 2020
July 2020
August 2020
September 2020
October 2020
November 2020
December 2020
January 2021
February 2021