2021 Gengzi - 7 / Xinchou - 6
February: Jichou - 6 / Gengyin - 5


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 gengchen

8
Ping
Net

Jichou

2 xinsi

9
Ding
Beak
Jueri
Jichou

3 renwu
Spring Begins
1
Zhi/Ding
Orion
Spring Begins 14:59

4 guiwei

2
Zhi
Well

Gengyin

5 jiashen

3
Po
Ghost

Gengyin

6 yiyou

4
Wei
Willow

Gengyin

7 bingxu

5
Cheng
Stars

Gengyin

8 dinghai

6
Shou
Bow

Gengyin

9 wuzi

7
Kai
Wings

Gengyin

10 jichou

8
Bi
Chariot

Gengyin

11 gengyin

9
Jian
Horn

Gengyin

12 xinmao
New Year
1
Chu
Neck

Gengyin

13 renchen

2
Man
Base

Gengyin

14 guisi

3
Ping
House

Gengyin

15 jiawu

4
Ding
Heart

Gengyin

16 yiwei

5
Zhi
Tail

Gengyin

17 bingshen

6
Po
Winnowing
Basket

Gengyin

18 dingyou
Hai
7

Wei
Southern
Dipper

Rain Water 10:44

19 wuxu

8
Cheng
Oxboy

Gengyin

20 jihai

9
Shou
Weaving
Girl

Gengyin

21 gengzi

1
Kai
Void

Gengyin

22 xinchou

2
Bi
Danger

Gengyin

23 renyin

3
Jian
Room

Gengyin

24 guimao

4
Chu
Wall

Gengyin

25 jiachen

5
Man
Stride

Gengyin

26 yisi

6
Ping
Tether

Gengyin

27 bingwu

7
Ding
Stomach

Gengyin

28 dingwei

8
Zhi
Pleiades

Gengyin


Explanations

January 2021
February 2021
March 2021
April 2021
May 2021
June 2021
July 2021
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022