2020 Jihai - 9
January: Bingzi - 1 / Dingchou - 9


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 guimao

6
Ping
Wall

Bingzi

2 jiachen

7
Ding
Stride

Bingzi

3 yisi

8
Zhi
Tether

Bingzi

4 bingwu

9
Po
Stomach

Bingzi

5 dingwei

1
Wei/Po
Pleiades
Slight Cold 21:30

6 wushen

2
Wei
Net

Dingchou

7 jiyou

3
Cheng
Beak

Dingchou

8 gengxu

4
Shou
Orion

Dingchou

9 xinhai

5
Kai
Well

Dingchou

10 renzi

6
Bi
Ghost

Dingchou

11 guichou

7
Jian
Willow

Dingchou

12 jiayin

8
Chu
Stars

Dingchou

13 yimao

9
Man
Bow

Dingchou

14 bingchen

1
Ping
Wings

Dingchou

15 dingsi

2
Ding
Chariot

Dingchou

16 wuwu

3
Zhi
Horn

Dingchou

17 jiwei

4
Po
Neck

Dingchou

18 gengshen

5
Wei
Base

Dingchou

19 xinyou

6
Cheng
House

Dingchou

20 renxu
Zi
7
Shou
Heart
Great Cold 14:55

21 guihai

8
Kai
Tail

Dingchou

22 jiazi

9
Bi
Winnowing
Basket

Dingchou

23 yichou

1
Jian
Southern
Dipper

Dingchou

24 bingyin

2
Chu
Ox-boy

Dingchou

25 dingmao
New Year
3
Man
Weaving
Girl

Dingchou

26 wuchen

4
Ping
Void

Dingchou

27 jisi

5
Ding
Danger

Dingchou

28 gengwu

6
Zhi
Room

Dingchou

29 xinwei

7
Po
Wall

Dingchou

30 renshen

8
Wei
Stride

Dingchou

31 guiyou

9
Cheng
Tether

DingchouJanuary 2019
February 2019
March 2019
April 2019
May 2019
June 2019
July 2019
August 2019
September 2019
October 2019
November 2019
December 2019
January 2020
February 2020