2020 Gengzi - 7
December: Dinghai - 8 / Wuzi - 7


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 wuyin

2
Ping
Room

Dinghai

2 jimao

1
Ding
Wall

Dinghai

3 gengchen

9
Zhi
Stride

Dinghai

4 xinsi

8
Po
Tether

Dinghai

5 renwu

7
Wei
Stomach

Dinghai

6 guiwei

6

Cheng/Wei
Pleiades
Much Snow 16:10

7 jiashen

5
Cheng
Net

Wuzi

8 yiyou

4
Shou
Beak

Wuzi

9 bingxu

3
Kai
Orion

Wuzi

10 dinghai

2
Bi
Well

Wuzi

11 wuzi

1
Jian
Ghost

Wuzi

12 jichou

9
Chu
Willow

Wuzi

13 gengyin

8
Man
Stars

Wuzi

14 xinmao

7
Ping
Bow

Wuzi

15 renchen

6
Ding
Wings

Wuzi

16 guisi

5
Zhi
Chariot

Wuzi

17 jiawu

4
Po
Horn

Wuzi

18 yiwei

3

Wei
Neck

Wuzi

19 bingshen

2
Cheng
Base

Wuzi

20 dingyou

1

Shou
House
Liri
Wuzi

21 wuxu
Chou
9/1
Kai
Heart
Winter Solstice 10:03

22 jihai

2
Bi
Tail

Wuzi

23 gengzi

3
Jian
Winnowing
Basket

Wuzi

24 xinchou

4
Chu
Southern
Dipper

Wuzi

25 renyin

5
Man
Oxboy

Wuzi

26 guimao

6
Ping
Weaving
Girl

Wuzi

27 jiachen

7
Ding
Void

Wuzi

28 yisi

8
Zhi
Danger

Wuzi

29 bingwu

9
Po
Room

Wuzi

30 dingwei

1
Wei
Wall

Wuzi

31 wushen

2
Cheng
Stride

WuziExplanations

January 2020
February 2020
March 2020
April 2020
May 2020
June 2020
July 2020
August 2020
September 2020
October 2020
November 2020
December 2020
January 2021
February 2021