2021 Xinchou - 6
March:
Gengyin - 5 / Xinmao - 4


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 wushen

9
Po
Net

Gengyin

2 jiyou

1
Wei
Beak

Gengyin

3 gengxu

2
Cheng
Orion

Gengyin

4 xinhai

3
Shou
Well

Gengyin

5 renzi

4
Kai/
Shou
Ghost
8:54 Insects Awaken

6 guichou

5
Kai
Willow

Xinmao

7 jiayin

6
Bi
Stars

Xinmao

8 yimao

7
Jian
Bow

Xinmao

9 bingchen

8
Chu
Wings

Xinmao

10 dingsi

9
Man
Chariot

Xinmao

11 wuwu

1
Ping
Horn

Xinmao

12 jiwei

2
Ding
Neck

Xinmao

13 gengshen

3
Zhi
Base

Xinmao

14 xinyou

4
Po
House

Xinmao

15 renxu

5
Wei
Heart

Xinmao

16 guihai

6
Cheng
Tail

Xinmao

17 jiazi

7
Shou
Winnowing
Basket

Xinmao

18 yichou

8
Kai
Southern
Dipper

Xinmao

19 bingyin

9
Bi
Ox-boy

Xinmao

20 dingmao
Xu
1
Jian
Weaving Girl
9:38 Spring Equinox

21 wuchen

2
Chu
Void

Xinmao

22 jisi

3
Man
Danger

Xinmao

23 gengwu

4
Ping
Room

Xinmao

24 xinwei

5
Ding
Wall

Xinmao

25 renshen

6
Zhi
Stride

Xinmao

26 guiyou

7
Po
Tether

Xinmao

27 jiaxu

8
Wei
Stomach

Xinmao

28 yihai

9
Cheng
Pleiades

Xinmao

29 bingzi

1
Shou
Net

Xinmao

30 dingchou

2
Kai
Beak

Xinmao

31 wuyin

3
Bi
Orion

XinmaoExplanations

January 2021
February 2021
March 2021
April 2021
May 2021
June 2021
July 2021
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022