2021 Xinchou - 6
December:
Jihai - 5 / Gengzi - 4


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 guiwei

5

Cheng
Wall

Jihai

2 jiashen

4
Shou
Stride

Jihai

3 yiyou

3
Kai
Tether

Jihai

4 bingxu

2
Bi
Stomach

Jihai

5 dinghai

1
Jian
Pleiades

Jihai

6 wuzi

9
Chu/Jian
Net
Much Snow 21:57

7 jichou

8

Chu
Beak

Gengzi

8 gengyin

7
Man
Orion

Gengzi

9 xinmao

6
Ping
Well

Gengzi

10 renchen

5
Ding
Ghost

Gengzi

11 guisi

4
Zhi
Willow

Gengzi

12 jiawu

3
Po
Stars

Gengzi

13 yiwei

2
Wei
Bow

Gengzi

14 bingshen

1
Cheng
Wings

Gengzi

15 dingyou

9
Shou
Chariot

Gengzi

16 wuxu

8
Ka
i
Horn

Gengzi

17 jihai

7
Bi
Neck

Gengzi

18 gengzi

6
Jian
Base

Gengzi

19 xinchou

5
Chu
House

Gengzi

20 renyin

4
Man
Heart
Liri
Gengzi

21 guimao
Chou
3/7
Ping
Tail
Winter Equinox 16:00

22 jiachen

8

Ding
Winnowing
Basket

Gengzi

23 yisi

9
Zhi
Southern
Dipper

Gengzi

24 bingwu

1
Po
Ox-boy

Gengzi

25 dingwei

2
Wei
Weaving
Girl

Gengzi

26 wushen

3
Cheng
Void

Gengzi

27 jiyou

4
Shou
Danger

Gengzi

28 gengxu

5
Kai
Room

Gengzi

29 xinhai

6
Bi
Wall

Gengzi

30 renzi

7
Jian
Stride

Gengzi

31 guichou

8
Chu
Tether

GengziJanuary 2021
February 2021
March 2021
April 2021
May 2021
June 2021
July 2021
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022