2021 Xinchou - 6
June: Guisi - 2 /
Jiawu - 1


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday


1 gengchen

2
Bi
Wings

Guisi

2 xinsi

3
Jian
Chariot

Guisi

3 renwu

4
Chu
Horn

Guisi

4 guiwei

5
Man
Neck

Guisi

5 jiashen

6
Ping/Man
Base
Grain in Ear 11:52

6 yiyou

7
Ping
House

Jiawu

7 bingxu

8
Ding
Heart

Jiawu

8 dinghai

9
Zhi
Tail

Jiawu

9 wuzi

1
Po
Winnowing
Basket

Jiawu

10 jichou

2
Wei
Southern
Dipper

Jiawu

11 gengyin

3
Cheng
Ox-boy

Jiawu

12 xinmao

4

Shou
Weaving
Girl

Jiawu

13 renchen

5
Kai
Void

Jiawu

14 guisi

6
Bi
Danger

Jiawu

15 jiawu

7
Jian
Room

Jiawu

16 yiwei

8
Chu
Wall

Jiawu

17 bingshen

9
Man
Stride

Jiawu

18 dingyou

1
Ping
Tether

Jiawu

19 wuxu

2

Ding
Stomach

Jiawu

20 jihai

3

Zhi
Pleiades
Liri
Jiawu

21 gengzi
Wei
4/6
Po
Net
Summer Solstice 4:32

22 xinchou

5

Wei
Beak

Jiawu

23 renyin

4
Cheng
Orion

Jiawu

24 guimao

3
Shou
Well

Jiawu

25 jiachen

2
Kai
Ghost

Jiawu

26 yisi

1
Bi
Willow

Jiawu

27 bingwu

9
Jian
Stars

Jiawu

28 dingwei

8
Chu
Bow

Jiawu

29 wushen

7

Man
Wings

Jiawu

30 jiyou

6

Ping
Chariot

JiawuExplanations

January 2021
February 2021
March 2021
April 2021
May 2021
June 2021
July 2021
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022