2021 Xinchou - 6
April:
Xinmao - 4 / Renchen - 3


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations


1 jimao

4
Jian
Well

Xinmao

2 gengchen

5
Chu
Ghost

Xinmao

3 xinsi

6
Man
Willow

Xinmao

4 renwu

7
Ping/Man
Stars
14:35 Clear Bright

5 guiwei

8
Ping
Bow

Renchen

6 jiashen

9
Ding
Wings

Renchen

7 yiyou

1
Zhi
Chariot

Renchen

8 bingxu

2
Po
Horn

Renchen

9 dinghai

3
Wei
Neck

Renchen

10 wuzi

4
Sheng
Base

Renchen

11 jichou

5
Shou
House

Renchen

12 gengyin

6
Kai
Heart

Renchen

13 xinmao

7
Bi
Tail

Renchen

14 renchen

8
Jian
Winnowing
Basket

Renchen

15 guisi

9
Chu
Southern
Dipper

Renchen

16 jiawu

1

Man
Ox-boy

Renchen

17 yiwei

2
Ping
Weaving
Girl

Renchen

18 bingshen

3
Ding
Void

Renchen

19 dingyou
You
4

Zhi
Danger
21:34 Grain Rain

20 wuxu

5
Po
Room

Renchen

21 jihai

6
Wei
Wall

Renchen

22 gengzi

7
Sheng
Stride

Renchen

23 xinchou

8
Shou
Tether

Renchen

24 renyin

9
Kai
Stomach

Renchen

25 guimao

1
Bi
Pleiades

Renchen

26 jiachen

2
Jian
Net

Renchen

27 yisi

3
Chu
Beak

Renchen

28 bingwu

4

Man
Orion

Renchen

29 dingwei

5
Ping
Well

Renchen

30 wushen

6
Ding
Ghost

RenchenJanuary 2021
February 2021
March 2021
April 2021
May 2021
June 2021
July 2021
August 2021
September 2021
October 2021
November 2021
December 2021
January 2022
February 2022