Fengshui

Mitä on fengshui?

Mitä fengshui tarjoaa?

Fengshuin peruskäsitteet
Fengshui-sanastoa
Shuoguazhuan eli trigrammien selitys

Artikkeleita:

Persikankukka lammella (romanssia elämään)
Fengshuin koulukunnat
Fengshui ja terveys (Tukiasema.net)
Sisustusvinkkeäjä muinaisuudesta (Sähköviesti)
Sharp forms (Terävät muodot, Feng Shui News)

Media:

Fengshui pähkinänkuoressa (Radio86)
Fengshui on vakiinnuttanut asemansa muotihuuman mentyä (GBTimes)
Kodin kääntöpiiri (Yle)
Tiesitkö nämä asiat fengshuista (TV Nelonen: Tervetuloa kotiin!)
Tuija testaa fengshuita (energy NRJ)
Vessan fengshui (GBTimes)

Mitä on fengshui?

Fengshui on tuhansien vuosien aikana kehitetty kiinalainen ympäristöoppi. Sen päämääränä on luoda ihmisen hyvinvointia edistävä rakennettu ympäristö, joka hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla paikallisia olosuhteita luonnon tarjoamissa puitteissa. Fengshui on oppi, joka käsittelee maan muotoja ja maaperää, ilmasto-olosuhteita, sekä taivaankappaleiden vaikutuksia ihmiseen. Sen avulla pyritään luomaan suojaa vaikeissa oloissa sekä hyödyntämään edullisia olosuhteita.

Fengshuita käytettiin alunperin kaupunkien, palatsien ja julkisten rakennusten sijoitteluun ja suunnitteluun kuten myös sodankäyntiin ja valtakunnan rituaalien organisointiin. Se kuului valtiosalaisuuksien piiriin ja ainoastaan keisarin hovilla oli lupa hyödyntää fengshui-virkamiehen taitoja.

Fengshui-mestarin toimenkuvaan kuului monia meidän nyky-yhteiskunnassamme omiksi aloikseen eriytyneitä tehtäviä: kaupunkisuunnittelija, arkkitehti, maapohjan tutkija, meteorologi, astronomi ym., mutta paljon muutakin. Hänen piti kyetä ennustamaan valtakunnan asioiden kulkua ja suhdetta maakuntiin ja naapurivaltioihin kuten myös odotettavissa olevia säitä ja luonnonilmiöitä. Hän valitsi parhaat ajankohdat tärkeille toimille.

Ajan saatossa fengshui-salaisuudet levisivät kansan keskuuteen. Sen sääntöjä hyödynnetään nykyään sekä kodeissa että työpaikoilla.

Vaikka fengshui on meille vierasperäinen sana, se kuvaa asiaa, jonka periaatteita on aina ja kaikkialla käytetty hyväksi. Jokainen eläin ja ihminen rakentaa pesänsä ja kotinsa pyrkimyksenään täyttää tarpeensa ottaen huomioon paikallisen maaston ja ilmaston. Kiinalaiset tekivät pitkän, katkeamattoman kulttuurijatkumonsa aikana tarkkoja, systemaattisia havaintoja luonnon järjestyksestä ja kiertokulusta. He totesivat, että fyysinen ympäristömme vaikuttaa meihin laajemmin kuin ensisilmäyksellä näkyy. He kehittivät matemaattisia kaavoja laskeakseen sekä ihmisen omassa elämässä että hänen asuinympäristössään vaikuttavia energioita.

Me kaikki teemme fengshuita koko ajan, vaikka emme asiaa tiedostaisi. Fengshuin oppiminen antaa meille tiedon suoman vallan vaikuttaa elämäämme fyysisen ympäristön järjestelyn avulla. Tämän tiedon antama valta on Kiinassa saanut aikaan sen, että keisarit, mukaan luettuna Mao, ovat toistuvasti pyrkineet estämään fengshuin käytön muilta kuin itseltään.

Luopan

Kiinalaiset keksivät magneetin ominaisuudet ja kehittivät ensimmäisinä kompassin, jolla voitiin mitata tarkasti ja helposti ympäristön ajasta ja paikasta johtuvat magneettikentän muutokset. Kompassi on tunnettu jo paljon ennen ajanlaskumme alkua ja sen alkuperäinen käyttötarkoitus oli se, mitä nykyään kutsumme fengshuiksi. Kompassin kehälle kirjoitettiin merkintöjä ilmansuunnista, tähdistöistä, auringon ja kuun liikeradoista sekä ajanlaskusta. Vähitellen fengshui-kompassista eli luopanista kehittyi monikehäinen kiekko, jolle on kirjoitettu käytännöllisesti katsoen koko kiinalainen maailmankuva ja ajanlasku.

Luopanin avulla voidaan katsoa tutkittavana olevaan paikkaan vaikuttavien eri energioiden laatu ja niiden yhteisvaikutus. Tämä tieto yhdistetään paikalla oleskelevien ihmisten elämään syntymäaikaan perustuvien laskelmien avulla. Näin voidaan selittää, miksi jokin paikka on suotuisa tai epäsuotuisa tai miksi se tuo menestystä yhdelle mutta onnettomuutta toiselle.

Tila-fengshui

Tila-fengshui on länsimaihin yleisimmin levinnyt fengshuin muoto. Tarkasteltavaa yksikköä käsitellään muuttumattomana tilana, johon sovelletaan ns. maakartan (dipan) energiakaaviota, joka voidaan ilmaista joko kahdeksan ilmansuunnan kaaviona eli baguana (bagua = 8 trigrammia) tai Luoshu-kaaviona. Eri ilmansuunnat yhdistetään tietyntyyppisiin energioihin.

Hongkongissa kehitettiin satakunta vuotta sitten uusi, yksinkertaistettu menetelmä, jonka mukaan kaakko symbolisoi vaurautta, lounas perheharmoniaa, luode auktoriteettia jne. Siitä tuli nopeasti suosittu, koska sen opiskeluun ei tarvita vuosikausia vaan sen oppii parissa tunnissa. Tämä on se fengshui-menetelmä, joka yleistyi nopeasti lännessä. Koska se tuotiin amerikkalaisille markkinoille, siitä poistettiin kompassin käyttö ja baguasta tehtiin talon rakenteeseen sovitettu ruudukko, jonka suunta ei liity ilmansuuntiin. Näin vaurausalue määritellään huoneen vasemmaksi takanurkaksi, perhealue huoneen oikeaksi peränurkaksi jne.

Klassinen kiinalainen fengshui näkee eri ilmansuunnista tulevat energiat paljon monipuolisemmin. Lisäksi rakennuksen oma ilmansuunta (asento maapallon magneettikentässä) vaikuttaa sen luonteeseen.

Aika-fengshui

Kaikki muuttuu koko ajan. Näin asuinpaikka, joka alunperin oli hyvä, muuttuu ajan kuluessa epäonniseksi. Vauraat kaupunginosat slummiutuvat ja vilkkaat kauppapaikat autioituvat. Niinpä pelkkä tilaa tarkasteleva fengshui ei riitä vaan tarvitaan tietoa siitä, miten ajan kulku vaikuttaa kaupunkeihin ja rakennuksiin ja niissä asuviin ihmisiin.

Rakennuksen ikä ja ihmisten syntymäaika apunaan fengshui-konsultti voi kertoa, onko toiveita taloudellisesta menestyksestä, miksi tietty perheenjäsen kärsii määrätystä sairaudesta tai miksi joku lapsista onnistuu opiskeluissaan sekä milloin näin tapahtuu.

Vuori ja vesi

Fengshui tarkastelee vuoren ja veden suhdetta.

Vuori on vankka rakennuspohja, joka suojaa ihmisen taustaa. Se antaa turvaa luoden edulliset olosuhteet ihmissuhteiden kehitykselle sekä lasten saannille.

Yksinään vuori on kuitenkin eloton. Vesi on elämän edellytys, ruokatuotannon, kaupankäynnin ja ihmisten välisen yhteydenpidon perusta - täten kasvun ja vaurauden tuoja. Suurimmat salaisuudet fengshuissa ovatkin juuri ns. vesi-menetelmät, joiden oikean käytön väitetään tekevän miljonäärejä.

Vaikka suurimmalla osalla meistä ei olekaan tähtiin kirjoitettuna yletön rikkaus, voimme silti saavuttaa suuremman tasapainon elämässämme järjestämällä asuin- ja työpaikkamme mahdollisimman mukaviksi ja meitä suosiviksi.

alkuun

Mitä fengshui tarjoaa?

Hyvät ihmissuhteet

Ihmissuhteet määräytyvät ennenkaikkea ihmisen oman persoonallisuuden mukaan ja niiden laatu riippuu omasta luonteesta ja käytöksestä. Kuitenkin ympäristö saattaa tuoda esille joko positiivisemmat tai negatiivisemmat piirteet, jotka puolestaan välittyvät ihmissuhteisiin.

Moni periaatteessa onnellinen avioliitto ja rakastava aviopari on päätynyt eroon vain koska riidat ovat käyneet kestämättömiksi. Sisarten välinen nahistelu, naapuririidat, oikeusriidat - nämä ovat ongelmia, joita ympäristön muuttaminen voi lievittää ja tasoittaa, ellei kokonaan poistaa.

Hedelmällisyys

Alunperin tämä oli toinen fengshuin kahdesta tärkeimmästä käyttötarkoituksesta. Maatalous-yhteiskunnassa tarvittiin poikia jakamaan ja jatkamaan työtä. Jos lapsettomuudella ei ole selviä fyysisiä syitä, voi pelkkä sängyn tai makuuhuoneen paikan muuttaminen auttaa.

Vauraus

Vauraus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Suurin osa meistä ei tule koskaan olemaan rikkaita. Elämämme voi kuitenkin olla vauraampaa, kun tulomme ja menomme ovat tasapainossa ja voimme huolehtia välttämättömimmistä tarpeistamme ilman jatkuvaa huolta huomisesta.

Fengshui voi määritellä asunnon potentiaalin taloudellisten tarpeidemme tyydyttäjänä. Vaikka fengshui ei voikaan kääntää kohtaloamme, sen avulla voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi ne mahdollisuudet, joita meille on tarjoalla.

Terveys

Euroopassa on vanhastaan käytetty maasäteily-tutkimusta, kun on selvitetty asuinpaikan terveellisyyttä. Maasäteilytutkimus on osa fengshuita, mutta sen lisäksi tarjolla on lukuisia muita menetelmiä, joiden avulla voidaan laskea asuinpaikan vaikutus ihmisen terveyteen. Nukkuma- ja oleskelupaikkoja vaihtamalla ja/tai muita ympäristöparannuksia tekemällä voi vahvistaa asukkaan kuntoa.

alkuun

Päivi Vilkki