2019 Jihai - 8
March: Bingyin - 2 / Dingmao - 1


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 dingyou

6
Wei
Tether

Bingyin

2 wuxu

7

Cheng
Stomach

Bingyin

3 jihai

8

Shou
Pleiades

Bingyin

4 gengzi

9
Kai
Net

Bingyin

5 xinchou

1
Bi/Kai
Beak
Insects Awaken 21:10

6 renyin

2
Bi
Orion

Dingmao

7 guimao

3
Jian
Well

Dingmao

8 jiachen

4
Chu
Ghost

Dingmao

9 yisi

5
Man
Willow

Dingmao

10 bingwu

6
Ping
Stars

Dingmao

11 dingwei

7
Ding
Bow

Dingmao

12 wushen

8

Zhi
Wings

Dingmao

13 jiyou

9

Po
Chariot

Dingmao

14 gengxu

1
Wei

Horn

Dingmao

15 xinhai

2
Cheng
Neck

Dingmao

16 renzi

3
Shou
Base

Dingmao

17 guichou

4
Kai
House

Dingmao

18 jiayin

5
Bi
Heart

Dingmao

19 yimao

6

Jian
Tail
Liri
Dingmao

20 bingchen
Xu
7
Chu
Winnowing
Basket

Spring Equinox 21:59

21 dingsi

8
Man
Saouthern
Dipper

Dingmao

22 wuwu

9
Ping
Ox-boy

Dingmao

23 jiwei

1
Ding
Weaving
Girl

Dingmao

24 gengshen

2
Zhi
Void

Dingmao

25 xinyou

3
Po

Danger

Dingmao

26 renxu

4
Wei

Room

Dingmao

27 guihai

5
Cheng
Wall

Dingmao

28 jiazi

6
Shou
Stride

Dingmao

29 yichou

7
Kai

Tether

Dingmao

30 bingyin

8
Bi
Stomach

Dingmao

31 dingmao

9
Jian
Pleiades

Dingmao

January 2019
February 2019
March 2019
April 2019
May 2019
June 2019
July 2019
August 2019
September 2019
October 2019
November 2019
December 2019
January 2020
February 2020