2019 Jihai - 8
December: Yihai - 2 / Bingzi - 1


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 renshen

8
Shou
Void

Yihai

2 guiyou

7
Kai
Danger

Yihai

3 jiaxu

6
Bi
Room

Yihai

4 yihai

5
Jian
Wall

Yihai

5 bingzi

4
Chu
Stride

Yihai

6 dingchou

3
Man
Tether

Yihai

7 wuyin

2
Ping/Man
Stomach
Much Snow 10:19

8 jimao

1
Ping
Pleaides

Bingzi

9 gengchen

9
Ding
Net

Bingzi

10 xinsi

8
Zhi
Beak

Bingzi

11 renwu

7
Po
Orion

Bingzi

12 guiwei

6
Wei
Well

Bingzi

13 jiashen

5
Cheng
Ghost

Bingzi

14 yiyou

4
Shou
Willow

Bingzi

15 bingxu

3
Kai
Stars

Bingzi

16 dinghai

2
Bi
Bow

Bingzi

17 wuzi

1
Jian
Wings

Bingzi

18 jichou

9
Chu
Chariot

Bingzi

19 gengyin

8
Man
Horn

Bingzi

20 xinmao

7
Ping
Neck

Bingzi

21 renchen

6
Ding
Base
Liri
Bingzi

22 guisi
Chou
5/5
Zhi
House
Winter Solstice 4:20

23 jiawu

6
Po
Heart

Bingzi

24 yiwei

7
Wei
Tail

Bingzi

25 bingshen

8
Cheng
Winnowing
Basket

Bingzi

26 dingyou

9

Shou
Southern
Dipper

Bingzi

27 wuxu

1
Kai
Ox-boy

Bingzi

28 jihai

2
Bi
Weaving
Girl

Bingzi

29 gengzi

3
Jian
Void

Bingzi

30 xinchou

4
Chu
Danger

Bingzi

31 renyin

5
Man
Room

Bingzi


January 2019
February 2019
March 2019
April 2019
May 2019
June 2019
July 2019
August 2019
September 2019
October 2019
November 2019
December 2019
January 2020
February 2020