2019 Wuxu - 9 / Jihai - 8
February: Yichou - 3 / Bingyin - 2


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 jisi

5

Ding
Tether

Yichou

2 gengwu

6
Zhi
Stomach

Yichou

3 xinwei

7
Po
Pleiades
Jueri
Yichou

4 renshen
Year begins
8
Wei/Po
Net
Spring Begins 3:15

5 guiyou
New Year
9
Wei
Beak

Bingyin

6 jiaxu

1

Cheng
Orion

Bingyin

7 yihai

2
Shou
Well

Bingyin

8 bingzi

3
Kai
Ghost

Bingyin

9 dingchou

4
Bi
Willow

Bingyin

10 wuyin

5
Jian
Stars

Bingyin

11 jimao

6
Chu
Bow

Bingyin

12 gengchen

7
Man
Wings

Bingyin

13 xinsi

8
Ping
Chariot

Bingyin

14 renwu

9
Ding
Horn

Bingyin

15 guiwei

1
Zhi
Neck

Bingyin

16 jiashen

2
Po
Base

Bingyin

17 yiyou

3
Wei
House

Bingyin

18 bingxu
Hai
4
Cheng
Heart
Rain Water
23:04

19 dinghai

5
Shou
Tail

Bingyin

20 wuzi

6
Kai
Winnowing
Basket

Bingyin

21 jichou

7
Bi
Southern
Dipper

Bingyin

22 gengyin

8
Jian
Ox-boy

Bingyin

23 xinmao

9

Chu
Weaving
Girl

Bingyin

24 renchen

1
Man
Void

Bingyin

25 guisi

2
Ping
Danger

Bingyin

26 jiawu

3
Ding
Room

Bingyin

27 yiwei

4
Zhi
Wall

Bingyin

28 bingshen

5
Po
Astride

Bingyin
January 2019
February 2019
March 2019
April 2019
May 2019
June 2019
July 2019
August 2019
September 2019
October 2019
November 2019
December 2019
January 2020
February 2020