2023 Guimao - 4
November: Renxu - 9 / Guihai - 8


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 guihai

7
Chu
Wall

Renxu

2 jiazi

6
Man
Stride

Renxu

3 yichou

5
Ping
Tether

Renxu

4 bingyin

4
Ding
Stomach

Renxu

5 dingmao

3
Zhi
Pleiades

Renxu

6 wuchen

2
Po
Net
Jueri
Renxu

7 jisi

1
Wei/Po
Beak
Winter Begins 16:36

8 gengwu

9
Wei
Orion

Guihai

9 xinwei

8
Cheng
Well

Guihai

10 renshen

7
Shou

Ghost

Guihai

11 guiyou

6
Kai
Willow

Guihai

12 jiaxu

5
Bi
Stars

Guihai

13 yihai

4
Ji
an
Bow

Guihai

14 bingzi

3

Chu
Wings

Guihai

15 dingchou

2
Man

Chariot

Guihai

16 wuyin

1
Ping

Horn

Guihai

17 jimao

9
Ding
Neck

Guihai

18 gengchen

8
Zhi

Base

Guihai

19 xinsi

7
Po
House

Guihai

20 renwu

6
Wei
Heart

Guihai

21 guiwei

5
Cheng
Tail

Guihai

22 jiashen
Yin
4
Shou
Winnowing
Basket

Little Snow 14:03

23 yiyou

3
Kai
Southern
Dipper

Guihai

24 bingxu

2
Bi
Ox-boy

Guihai

25 dinghai

1
Jian

Weaving
Girl

Guihai

26 wuzi

9
Chu

Void

Guihai

27 jichou

8
Man
Danger

Guihai

28 gengyin

7
Ping
Room

Guihai

29 xinmao

6

Ding
Wall

Guihai

30 renchen

5
Zhi

Stride

Guihai

January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024