2024 Guimao - 4 / Jiachen - 3
February: Yichou - 6 / Bingyin - 5


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations


1 yiwei

5
Po
Well

Yichou

2 bingshen

6
Wei
Ghost

Yichou

3 dingyou

7
Cheng
Willow
Jueri
Yichou

4 wuxu
Beginning of the Year
8

Shou/Cheng
Stars
Spring Begins 8:27

5 jihai

9
Shou
Bow

Bingyin

6 gengzi

1

Kai
Wings

Bingyin

7 xinchou

2
Bi

Chariot

Bingyin

8 renyin

3
Jian
Horn

Bingyin

9 guimao

4
Chu
Neck

Bingyin

10 jiachen
New Year
5
Man

Base

Bingyin

11 yisi

6
Ping
House

Bingyin

12 bingwu

7
Ding
Heart

Bingyin

13 dingwei

8
Zhi
Tail

Bingyin

14 wushen

9

Po
Winnowing
Basket

Bingyin

15 jiyou

1
Wei

Southern
Dipper

Bingyin

16 gengxu

2

Cheng
Ox-boy

Bingyin

17 xinhai

3
Shou
Weaving
Girl

Bingyin

18 renzi

4
Kai
Void

Bingyin

19 guichou
Hai
5

Bi
Danger
Rain Water 4:13

20 jiayin

6
Jian

Room

Bingyin

21 yimao

7
Chu

Wall

Bingyin

22 bingchen

8

Man
Stride

Bingyin

23 dingsi

9
Ping
Tether

Bingyin

24 wuwu

1
Ding
Stomach

Bingyin

25 jiwei

2
Zhi

Pleiades

Bingyin

26 gengshen

3
Po
Net

Bingyin

27 xinyou

4
Wei

Beak

Bingyin

28 renxu

5
Cheng
Orion

Bingyin

29 guihai

6
Shou
Well

Bingyin

January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024