2023 Guimao - 4
September: Gengshen - 2 / Xinyou - 1


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 renxu

5

Man
Ox-boy

Gengshen

2 guihai

4

Ping

Weaving
Girl

Gengshen

3 jiazi

3

Ding
Void

Gengshen

4 yichou

2
Zhi
Danger

Gengshen

5 bingyin

1
Po
Room

Gengshen

6 dingmao

9

Wei
Wall

Gengshen

7 wuchen

8
Cheng/Wei

Stride
White Dew 22:27

8 jisi

7

Cheng
Tether

Xinyou

9 gengwu

6
Shou
Stomach

Xinyou

10 xinwei

5
Kai

Pleiades

Xinyou

11 renshen

4
Bi
Net

Xinyou

12 guiyou

3
Jian
Beak

Xinyou

13 jiaxu

2

Chu
Orion

Xinyou

14 yihai

1
Man
Well

Xinyou

15 bingzi

9
Ping
Ghost

Xinyou

16 dingchou

8
Ding
Willow

Xinyou

17 wuyin

7
Zhi
Stars

Xinyou

18 jimao

6
Po
Bow

Xinyou

19 gengchen

5
Wei
Wings

Xinyou

20 xinsi

4
Cheng
Chariot

Xinyou

21 renwu

3
Shou
Horn

Xinyou

22 guiwei

2
Kai

Neck
Liri
Xinyou

23 jiashen
Chen
1
Bi
Base
7:50 Fall Equinox

24 yiyou

9
Jian

House

Xinyou

25 bingxu

8
Chu
Heart

Xinyou

26 dinghai

7
Man
Tail

Xinyou

27 wuzi

6
Ping
Winnowing
Basket

Xinyou

28 jichou

5
Ding
Southern
Dipper

Xinyou

29 gengyin

4
Zhi
Ox-boy

Xinyou

30 xinmao

3

Po
Weaving
Girl

XinyouJanuary 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024