2018 Wuxu - 9
May: Bingchen - 3 / Dingsi - 2


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 guisi

8
Chu
Beak

Bingchen

2 jiawu

9
Man
Orion

Bingchen

3 yiwei

1
Ping
Well

Bingchen

4 bingshen

2
Ding
Ghost

Bingchen

5 dingyou

3
Zhi/Ding
Willow
Summer Begins 13:26

6 wuxu

4

Zhi
Stars

Dingsi

7 jihai

5
Po
Bow

Dingsi

8 gengzi

6

Wei
Wings

Dingsi

9 xinchou

7
Cheng
Chariot

Dingsi

10 renyin

8
Shou
Horn

Dingsi

11 guimao

9
Kai
Neck

Dingsi

12 jiachen

1
Bi
Base

Dingsi

13 yisi

2

Jian
House

Dingsi

14 bingwu

3
Chu
Heart

Dingsi

15 dingwei

4
Man
Tail

Dingsi

16 wushen

5

Ping
Winnowing
Basket

Dingsi

17 jiyou

6
Ding
Southern
Dipper

Dingsi

18 gengxu

7

Zhi
Ox-boy

Dingsi

19 xinhai

8
Po
Weaving
Girl

Dingsi

20 renzi

9
Wei
Void

Dingsi

21 guichou
Shen
1
Cheng
Danger
2:15 Small Surplus

22 jiayin

2
Shou

Room

Dingsi

23 yimao

3
Kai
Wall

Dingsi

24 bingchen

4

Bi
Astride

Dingsi

25 dingsi

5
Jian
Tether

Dingsi

26 wuwu

6
Chu
Stomach

Dingsi

27 jiwei

7
Man
Pleiades

Dingsi

28 gengshen

8
Ping
Net

Dingsi

29 xinyou

9

Ding
Beak

Dingsi

30 renxu

1
Zhi
Orion

Dingsi

31 guihai

2
Po
Well

DingsiExplanations

January 2018
February 2018
March 2018
April 2018
May 2018
June 2018
July 2018
August 2018
September 2018
October 2018
November 2018
December 2018
January 2019
February 2019