2023 Guimao - 4
May: Bingchen - 6 / Dingsi - 5


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 jiwei

8
Ping
Bow

Bingchen

2 gengshen

9
Ding
Wings

Bingchen

3 xinyou

1
Zhi
Chariot

Bingchen

4 renxu

2
Po
Horn
Jueri
Bingchen

5 guihai

3
Wei/Po
Neck
Summer Begins 19:19

6 jiazi

4
Wei

Base

Dingsi

7 yichou

5
Cheng
House

Dingsi

8 bingyin

6
Shou
Heart

Dingsi

9 dingmao

7
Kai
Tail

Dingsi

10 wuchen

8
Bi
Winnowing
Basket

Dingsi

11 jisi

9
Jian

Southern
Dipper

Dingsi

12 gengwu

1
Chu
Ox-boy

Dingsi

13 xinwei

2
Man
Weaving
Girl

Dingsi

14 renshen

3
Ping

Void

Dingsi

15 guiyou

4
Ding
Danger

Dingsi

16 jiaxu

5
Zhi
Room

Dingsi

17 yihai

6
Po

Wall

Dingsi

18 bingzi

7
Wei
Stride

Dingsi

19 dingchou

8
Cheng
Tether

Dingsi

20 wuyin

9
Shou

Stomach

Dingsi

21 jimao
Shen
1
Kai
Pleiades
8:09 Small Surplus

22 gengchen

2
Bi
Net

Dingsi

23 xinsi

3
Jian
Beak

Dingsi

24 renwu

4
Chu
Orion

Dingsi

25 guiwei

5
Man
Well

Dingsi

26 jiashen

6
Ping
Ghost

Dingsi

27 yiyou

7
Ding
Willow

Dingsi

28 bingxu

8
Zhi
Stars

Dingsi

29 dinghai

9
Po
Bow

Dingsi

30 wuzi

1
Wei
Wings

Dingsi

31 jichou

2
Cheng
Chariot

DingsiExplanations


January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024