2018 Wuxu - 9
June: Dingsi - 2 / Wuwu - 1


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 jiazi

3
Wei
Ghost

Dingsi

2 yichou

4

Cheng
Willow

Dingsi

3 bingyin

5

Shou
Stars

Dingsi

4 dingmao

6
Kai
Bow

Dingsi

5 wuchen

7

Bi/Kai
Wings
Grain in Ear 18:30

6 jisi

8
Bi
Chariot

Wuwu

7 gengwu

9

Jian
Horn

Wuwu

8 xinwei

1
Chu
Neck

Wuwu

9 renshen

2
Man
Base

Wuwu

10 guiyou

3

Ping

House

Wuwu

11 jiaxu

4
Ding
Heart

Wuwu

12 yihai

5
Zhi
Tail

Wuwu

13 bingzi

6
Po
Winnowing
Basket

Wuwu

14 dingchou

7
Wei
Southern
Dipper

Wuwu

15 wuyin

8
Cheng
Ox-boy

Wuwu

16 jimao

9
Shou
Weaving
Girl

Wuwu

17 gengchen

1

Kai
Void

Wuwu

18 xinsi

2
Bi
Danger

Wuwu

19 renwu

3
Jian
Room

Wuwu

20 guiwei

4
Chu
Wall
Liri
Wuwu

21 jiashen
Wei
5/5
Man
Astride
Summer Solstice 11:08

22 yiyou

4
Ping
Tether

Wuwu

23 bingxu

3
Ding
Stomach

Wuwu

24 dinghai

2
Zhi
Pleiades

Wuwu

25 wuzi

1
Po
Net

Wuwu

26 jichou

9

Wei
Beak

Wuwu

27 gengyin

8
Cheng
Orion

Wuwu

28 xinmao

7
Shou

Well

Wuwu

29 renchen

6
Kai
Ghost

Wuwu

30 guisi

5
Bi
Willow

Wuwu


January 2018
February 2018
March 2018
April 2018
May 2018
June 2018
July 2018
August 2018
September 2018
October 2018
November 2018
December 2018
January 2019
February 2019