2017 Dingyou - 1
June: Yisi - 5 / Bingwu - 4


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations


1 jiwei

8
Man
Well

Yisi

2 gengshen

9

Ping
Ghost

Yisi

3 xinyou

1
Ding
Willow

Yisi

4 renxu

2
Zhi
Stars

Yisi

5 guihai

3
Po/Zhi
Bow
Grain in Ear 12:37

6 jiazi

4

Po
Wings

Bingwu

7 yichou

5

Wei
Chariot

Bingwu

8 bingyin

6

Cheng
Horn

Bingwu

9 dingmao

7
Shou
Neck

Bingwu

10 wuchen

8
Kai
Base

Bingwu

11 jisi

9
Bi
House

Bingwu

12 gengwu

1
Jian
Heart

Bingwu

13 xinwei

2
Chu
Tail

Bingwu

14 renshen

3
Man
Winnowing
Basket
Bingwu

15 guiyou

4
Ping
Southern
Dipper

Bingwu

16 jiaxu

5

Ding
Ox-boy

Bingwu

17 yihai

6
Zhi
Weaving
Girl

Bingwu

18 bingzi

7
Po
Void

Bingwu

19 dingchou

8
Wei
Danger

Bingwu

20 wuyin

9
Cheng
Room
Liri
Bingwu

21 jimao
Wei
1/9
Shou
Wall
Summer Solstice 5:25

22 gengchen

8
Kai
Astride

Bingwu

23 xinsi

7
Bi
Tether

Bingwu

24 renwu

6
Jian
Stomach

Bingwu

25 guiwei

5

Chu
Pleiades

Bingwu

26 jiashen

4
Man
Net

Bingwu

27 yiyou

3
Ping

Beak

Bingwu

28 bingxu

2
Ding
Orion

Bingwu

29 dinghai

1
Zhi
Well

Bingwu

30 wuzi

9
Po
Ghost

BingwuJanuary 2017
February 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018