2023 Guimao - 4
June: Dingsi - 5 / Wuwu - 4


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations


1 gengyin

3
Shou
Horn

Dingsi

2 xinmao

4
Kai
Neck

Dingsi

3 renchen

5
Bi
Base

Dingsi

4 guisi

6
Jian
House

Dingsi

5 jiawu

7
Chu
Heart
Grain in Ear 23:19

6 yiwei

8
Man/Chu
Tail

Wuwu

7 bingshen

9
Man
Winnowing
Basket

Wuwu

8 dingyou

1
Ping
Southern
Dipper

Wuwu

9 wuxu

2
Ding
Ox-boy

Wuwu

10 jihai

3
Zhi
Weaving
Girl

Wuwu

11 gengzi

4
Po

Void

Wuwu

12 xinchou

5
Wei

Danger

Wuwu

13 renyin

6
Cheng
Room

Wuwu

14 guimao

7
Shou

Wall

Wuwu

15 jiachen

8
Kai
Stride
Liri
Wuwu

16 yisi

9
Bi
Tether

Wuwu

17 bingwu

1
Jian
Stomach

Wuwu

18 dingwei

2
Chu
Pleiades

Wuwu

19 wushen

3
Man
Net

Wuwu

20 jiyou

4
Ping

Beak
Liri
Wuwu

21 gengxu
Wei
5/5
Ding
Orion
Summer Solstice 15:58

22 xinhai

4
Zhi
Well

Wuwu

23 renzi

3
Po
Ghost

Wuwu

24 guichou

2
Wei
Willow

Wuwu

25 jiayin

1
Cheng
Stars

Wuwu

26 yimao

9
Shou
Bow

Wuwu

27 bingchen

8
Kai
Wings

Wuwu

28 dingsi

7
Bi
Chariot

Wuwu

29 wuwu

6
Jian
Horn

Wuwu

30 jiwei

5
Chu
Neck

Wuwu
January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024