2018 Dingyou - 1
January: Renzi - 7 / Guichou - 6


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 guisi

6
Zhi
Danger

Renzi

2 jiawu

7
Po
Room

Renzi

3 yiwei

8
Wei
Wall

Renzi

4 bingshen

9
Cheng
Astride

Renzi

5 dingyou

1
Shou/
Cheng
Tether
Slight Cold 9:49

6 wuxu

2

Shou
Stomach

Guichou

7 jihai

3

Kai
Pleiades

Guichou

8 gengzi

4
Bi
Net

Guichou

9 xinchou

5
Jian
Beak

Guichou

10 renyin

6
Chu
Orion

Guichou

11 guimao

7
Man
Well

Guichou

12 jiachen

8
Ping
Ghost

Guichou

13 yisi

9
Ding
Willow

Guichou

14 bingwu

1
Zhi
Stars

Guichou

15 dingwei

2
Po
Bow

Guichou

16 wushen

3

Wei
Wings

Guichou

17 jiyou

4

Cheng
Chariot

Guichou

18 gengxu

5
Shou
Horn

Guichou

19 xinhai

6
Kai
Neck

Guichou

20 renzi
Zi
7
Bi
Base
Great Cold 3:09

21 guichou

8
Jian
House

Guichou

22 jiayin

8
Chu
Heart

Guichou

23 yimao

1

Man
Tail

Guichou

24 bingchen

2
Ping
Winnowing
Basket

Guichou

25 dingsi

3
Ding
Southern
Dipper

Guichou

26 wuwu

4
Zhi
Ox-boy

Guichou

27 jiwei

5
Po
Weaving
Girl

Guichou

28 gengshen

6
Wei
Void

Guichou

29 xinyou

7
Cheng
Danger

Guichou

30 renxu

8
Shou
Room

Guichou

31 guihai

9
Kai
Wall

GuichouExplanations

January 2017
February 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018