2017 Bingshen - 2
January:
Gengzi - 1 / Xinchou - 9


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 wuzi

1
Jian
Void

Gengzi

2 jichou

2

Chu
Danger

Gengzi

3 gengyin

3
Man
Room

Gengzi

4 xinmao

4

Ping
Wall

Gengzi

5 renchen

5
Ding / Ping
Astride
3:56 Slight Cold

6 guisi

6
Ding
Tether

Xinchou

7 jiawu

7

Zhi
Stomach

Xinchou

8 yiwei

8

Po

Pleiades

Xinchou

9 bingshen

9

Wei
Net

Xinchou

10 dingyou

1

Cheng
Beak

Xinchou

11 wuxu

2

Shou
Orion

Xinchou

12 jihai

3
Kai
Well

Xinchou

13 gengzi

4

Bi
Ghost

Xinchou

14 xinchou

5

Jian
Willow

Xinchou

15 renyin

6
Chu
Stars

Xinchou

16 guimao

7
Man
Bow

Xinchou

17 jiachen

8

Ping
Wings

Xinchou

18 yisi

9
Ding
Chariot

Xinchou

19 bingwu
Zi
1
Zhi
Horn
21:24 Great Cold

20 dingwei

2

Po
Neck

Xinchou

21 wushen

3
Wei
Base

Xinchou

22 jiyou

4
Cheng
House

Xinchou

23 gengxu

5

Shou
Heart

Xinchou

24 xinhai

6
Kai
Tail

Xinchou

25 renzi

7
Bi
Winnowing
Basket
Xinchou

26 guichou

8

Jian
Southern
Dipper
Xinchou

27 jiayin

9

Chu
Ox-boy

Xinchou

28 yimao
New Year
1
Man
Weaving
Girl
Xinchou

29 bingchen

2

Ping
Void

Xinchou

30 dingsi

3

Ding
Danger

Xinchou

31 wuwu

4
Zhi
Room

Xinchou


January 2017
February 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018