2024 Guimao - 4
January: Jiazi - 7 / Yichou - 6


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 jiazi

6
Jian

Net

Jiazi

2 yichou

5

Chu
Beak

Jiazi

3 bingyin

4

Man
Orion

Jiazi

4 dingmao

3
Ping
Well

Jiazi

5 wuchen

5
Ding/Ping
Ghost
Slight Cold 20:50

6 jisi

6
Ding
Willow

Yichou

7 gengwu

7
Zhi
Stars

Yichou

8 xinwei

8
Po
Bow

Yichou

9 renshen

9
Wei

Wings

Yichou

10 guiyou

1

Cheng
Chariot

Yichou

11 jiaxu

2
Shou
Horn

Yichou

12 yihai

3

Kai
Neck

Yichou

13 bingzi

4
Bi
Base

Yichou

14 dingchou

5
Jian
House

Yichou

15 wuyin

6
Chu
Heart

Yichou

16 jimao

7
Man
Tail

Yichou

17 gengchen

8
Pi
ng
Winnowing
Basket

Yichou

18 xinsi

9
Ding
Southern
Dipper

Yichou

19 renwu

1
Zhi
Ox-boy

Yichou

20 guiwei
Zi
2

Po
Weaving Girl
Great Cold 14:08

21 jiashen

3

Wei
Void

Yichou

22 yiyou

4

Cheng
Danger

Yichou

23 bingxu

5
Shou

Room

Yichou

24 dinghai

6
Kai
Wall

Yichou

25 wuzi

7
Bi
Stride

Yichou

26 jichou

8
Jian
Tether

Yichou

27 gengyin

9
Chu
Stomach

Yichou

28 xinmao

1
Man

Pleiades

Yichou

29 renchen

2
Ping
Net

Yichou

30 guisi

3
Ding
Beak

Yichou

31 jiawu

4
Zhi
Orion

YichouExplanations


January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024