2018 Dingyou - 1 / Wuxu - 9
February: Guichou - 6 / Jiayin - 5


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations


1 jiazi

1
Bi
Astride

Guichou

2 yichou

2
Jian
Tether
Jueri
Guichou

3 bingyin
Year Begins
3
Chu/Jian
Stomach
Spring Begins 21:29

4 dingmao

4
Chu
Pleiades

Jiayin

5 wuchen

5
Man
Net

Jiayin

6 jisi

6
Ping
Beak

Jiayin

7 gengwu

7
Ding
Orion

Jiayin

8 xinwei

8
Zhi
Well

Jiayin

9 renshen

9
Po
Ghost

Jiayin

10 guiyou

1
Wei
Willow

Jiayin

11 jiaxu

2
Cheng
Stars

Jiayin

12 yihai

3
Shou
Bow

Jiayin

13 bingzi

4

Kai
Wings

Jiayin

14 dingchou

5
Bi
Chariot

Jiayin

15 wuyin

6
Jian
Horn

Jiayin

16 jimao
New Year
7
Chu
Neck

Jiayin

17 gengchen

8
Man
Base

Jiayin

18 xinsi
Hai
9
Ping
House
Rain Water 17:18

19 renwu

1
Ding
Heart

Jiayin

20 guiwei

2
Zhi
Tail

Jiayin

21 jiashen

3
Po
Winnowing
Basket

Jiayin

22 yiyou

4
Wei
Southern
Dipper

Jiayin

23 bingxu

5
Cheng
Ox-boy

Jiayin

24 dinghai

6
Shou
Weaving
Girl

Jiayin

25 wuzi

7
Kai
Void

Jiayin

26 jichou

8

Bi
Danger

Jiayin

27 gengyin

9
Jian
Room

Jiayin

28 xinmao

1

Chu
Wall

Jiayin

January 2017
February 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018