2017 Bingshen - 2 / Dingyou - 1
February: Xinchou - 9 / Renyin - 8


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 jiwei

5
Po
Wall

Xinchou

2 gengshen

6
Wei
Astride
Jueri
Xinchou

3 xinyou

7
Cheng / Wei
Tether
Spring Begins 15:34

4 renxu

8
Cheng
Stomach

Renyin

5 guihai

9
Shou
Pleiades

Renyin

6 jiazi

1
Kai
Net

Renyin

7 yichou

2

Bi
Beak

Renyin

8 bingyin

3

Jian
Orion

Renyin

9 dingmao

4
Chu
Well

Renyin

10 wuchen

5
Man
Ghost

Renyin

11 jisi

6
Ping
Willow

Renyin

12 gengwu

7

Ding
Stars

Renyin

13 xinwei

8
Zhi
Bow

Renyin

14 renshen

9
Po
Wings

Renyin

15 guiyou

1

Wei
Chariot

Renyin

16 jiaxu

2
Cheng
Horn

Renyin

17 yihai

3

Shou
Neck

Renyin

18 bingzi
Hai
4
Kai
Base
Rain Water 11:32

19 dingchou

5
Bi
House

Renyin

20 wuyin

6
Jian
Heart

Renyin

21 jimao

7
Chu
Tail

Renyin

22 gengchen

8
Man

Winnowing
Basket
Renyin

23 xinsi

9
Ping
Southern
Dipper
Renyin

24 renwu

1
Ding
Ox-boy

Renyin

25 guiwei

2

Zhi
Weaving
Girl
Renyin

26 jiashen

3

Po
Void

Renyin

27 yiyou

4

Wei
Danger

Renyin

28 bingxu

5
Cheng
Room

Renyin

January 2017
February 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018