2018 Wuxu - 9
December: Guihai - 5 /
Jiazi - 4


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations
1 dingmao

4
Ding
Weaving
Girl

Guihai

2 wuchen

3
Zhi
Void

Guihai

3 jisi

2
Po
Danger

Guihai

4 gengwu

1
Wei
Room

Guihai

5 xinwei

9
Cheng
Wall

Guihai

6 renshen

8
Shou
Astride

Guihai

7 guiyou

7
Kai/Shou
Tether
Much Snow 4:26

8 jiaxu

6
Kai
Stomach

Jiazi

9 yihai

5
Bi
Pleiades

Jiazi

10 bingzi

4
Jian
Net

Jiazi

11 dingchou

3
Chu
Beak

Jiazi

12 wuyin

2
Man
Orion

Jiazi

13 jimao

1
Ping
Well

Jiazi

14 gengchen

9
Ding
Ghost

Jiazi

15 xinsi

8
Zhi
Willow

Jiazi

16 renwu

7
Po
Stars

Jiazi

17 guiwei

6
Wei
Bow

Jiazi

18 jiashen

5
Cheng
Wings

Jiazi

19 yiyou

4
Shou
Chariot

Jiazi

20 bingxu

3
Kai
Horn
Liri
Jiazi

21 dinghai
Chou
2/8
Bi
Neck
Winter Solstice 22:23

22 wuzi

9
Jian
Base

Jiazi

23 jichou

1
Chu
House

Jiazi

24 gengyin

2
Man
Heart

Jiazi

25 xinmao

3
Ping
Tail

Jiazi

26 renchen

4
Ding
Winnowing
Basket

Jiazi

27 guisi

5
Zhi
Southern
Dipper

Jiazi

28 jiawu

6

Po
Ox-boy

Jiazi

29 yiwei

7
Wei
Weaving
Girl

Jiazi

30 bingshen

8
Cheng
Void

Jiazi

31 dingyou

9

Shou
Danger

JiaziJanuary 2018
February 2018
March 2018
April 2018
May 2018
June 2018
July 2018
August 2018
September 2018
October 2018
November 2018
December 2018
January 2019
February 2019