2023 Guimao - 4
December: Guihai - 8 /
Jiazi - 7


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations1 guisi

4
Po
Tether

Guihai

2 jiawu

3

Wei
Stomach

Guihai

3 yiwei

2
Cheng

Pleaides

Guihai

4 bingshen

1

Shou
Net

Guihai

5 dingyou

9

Kai
Beak

Guihai

6 wuxu

8

Bi
Orion

Guihai

7 jihai

7
Jian/Bi
Well
Much Snow 9:33

8 gengzi

6
Jian
Ghost

Jiazi

9 xinchou

5

Chu
Willow

Jiazi

10 renyin

4
Man
Stars

Jiazi

11 guimao

3
Ping

Bow

Jiazi

12 jiachen

2
Ding
Wings

Jiazi

13 yisi

1
Zhi
Chariot

Jiazi

14 bingwu

9
Po

Horn

Jiazi

15 dingwei

8

Wei
Neck

Jiazi

16 wushen

7
Cheng
Base

Jiazi

17 jiyou

6
Shou
House

Jiazi

18 gengxu

5
Kai
Heart

Jiazi

19 xinhai

4
Bi
Tail

Jiazi

20 renzi

3
Jian
Winnowing
Basket

Jiazi

21 guichou
Liri
2

Chu
Southern
Dipper

Jiazi

22 jiayin
Chou
1/9

Man
Ox-boy
Winter Solstice 3:28

23 yimao

1
Ping
Weaving
Girl

Jiazi

24 bingchen

2
Ding
Void

Jiazi

25 dingsi

3
Zhi
Danger

Jiazi

26 wuwu

4
Po

Room

Jiazi

27 jiwei

5
Wei

Wall

Jiazi

28 gengshen

6
Cheng

Stride

Jiazi

29 xinyou

7
Shou

Tether

Jiazi

30 renxu

8
Kai

Stomach

Jiazi

31 guihai

9
Bi
Pleiades

JiaziJanuary 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024