2018 Wuxu - 9
April: Yimao - 4 / Bingchen - 3


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 guihai

5
Cheng
Pleiades

Yimao

2 jiazi

6
Shou
Net

Yimao

3 yichou

7

Kai
Beak

Yimao

4 bingyin

8

Bi/Kai
Orion
Clear Bright 21:13

5 dingmao

9
Bi
Well

Bingchen

6 wuchen

1
Jian
Ghost

Bingchen

7 jisi

2
Chu
Willow

Bingchen

8 gengwu

3

Man
Stars

Bingchen

9 xinwei

4
Ping
Bow

Bingchen

10 renshen

5
Ding
Wings

Bingchen

11 guiyou

6

Zhi
Chariot

Bingchen

12 jiaxu

7
Po
Horn

Bingchen

13 yihai

8

Wei
Neck

Bingchen

14 bingzi

9
Cheng
Base

Bingchen

15 dingchou

1
Shou
House

Bingchen

16 wuyin

2
Kai
Heart

Bingchen

17 jimao

3
Bi
Tail

Bingchen

18 gengchen

4
Jian

Winnowing
Basket

Bingchen

19 xinsi

5
Chu
Southern
Dipper

Bingchen

20 renwu
You
6
Man
Ox-boy
Grain Rain 4:13

21 guiwei

7

Ping
Weaving
Girl

Bingchen

22 jiashen

8

Ding
Void

Bingchen

23 yiyou

9

Zhi
Danger

Bingchen

24 bingxu

1
Po
Room

Bingchen

25 dinghai

2
Wei
Wall

Bingchen

26 wuzi

3
Cheng
Astride

Bingchen

27 jichou

4
Shou
Tether

Bingchen

28 gengyin

5
Kai
Stomach

Bingchen

29 xinmao

6
Bi
Pleiades

Bingchen

30 renchen

7
Jian
Net

BingchenJanuary 2018
February 2018
March 2018
April 2018
May 2018
June 2018
July 2018
August 2018
September 2018
October 2018
November 2018
December 2018
January 2019
February 2019