2017 Dingyou - 1
April: Guimao - 7 / Jiachen - 6


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations
1 wuwu

1
Ping
Stomach

Guimao

2 jiwei

2
Ding
Pleiades

Guimao

3 gengshen

3
Zhi
Net

Guimao

4 xinyou

4

Po/Zhi
Beak
Clear Bright 15:18

5 renxu

5
Po
Orion

Jiachen

6 guihai

6
Wei
Well

Jiachen

7 jiazi

7
Cheng
Ghost

Jiachen

8 yichou

8

Shou
Willow

Jiachen

9 bingyin

9

Kai
Stars

Jiachen

10 dingmao

1
Bi
Bow

Jiachen

11 wuchen

2

Jian
Wings

Jiachen

12 jisi

3
Chu
Chariot

Jiachen

13 gengwu

4

Man
Horn

Jiachen

14 xinwei

5
Ping
Neck

Jiachen

15 renshen

6
Ding
Base

Jiachen

16 guiyou

7

Zhi

House

Jiachen

17 jiaxu

8
Po
Heart

Jiachen

18 yihai

9
Wei
Tail

Jiachen

19 bingzi
You
1
Cheng
Winnowing
Basket

Grain Rain
22:27

20 dingchou

2
Shou
Southern
Dipper

Jiachen

21 wuyin

3
Kai
Ox-boy

Jiachen

22 jimao

4
Bi
Weaving
Girl

Jiachen

23 gengchen

5

Jian
Void

Jiachen

24 xinsi

6
Chu
Danger

Jiachen

25 renwu

7
Man
Room

Jiachen

26 guiwei

8
Ping
Wall

Jiachen

27 jiashen

9
Ding
Astride

Jiachen

28 yiyou

1
Zhi
Tether

Jiachen

29 bingxu

2
Po
Stomach

Jiachen

30 dinghai

3
Wei
Pleiades

Jiachen

January 2017
February 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018