2023 Guimao - 4
April: Yimao - 7 /
Bingchen - 6


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations
1 jichou

5
Kai
Willow

Yimao

2 gengyin

6
Bi
Stars

Yimao

3 xinmao

7
Jian
Bow

Yimao

4 renchen

8
Chu
Wings

Yimao

5 guisi

9
Man/Chu
Chariot
Clear Bright 2:13

6 jiawu

1
Man
Horn

Bingchen

7 yiwei

2

Ping

Neck

Bingchen

8 bingshen

3
Ding
Base

Bingchen

9 dingyou

4

Zhi
House

Bingchen

10 wuxu

5
Po
Heart

Bingchen

11 jihai

6
Wei
Tail

Bingchen

12 gengzi

7
Cheng
Winnowing
Basket

Bingchen

13 xinchou

8
Shou
Southern
Dipper

Bingchen

14 renyin

9
Kai
Ox-boy

Bingchen

15 guimao

1
Bi
Weaving
Girl

Bingchen

16 jiachen

2
Jian

Void

Bingchen

17 yisi

3
Chu

Danger

Bingchen

18 bingwu

4
Man
Room

Bingchen

19 dingwei

5
Ping
Wall

Bingchen

20 wushen
You
6
Ding

Stride
Grain Rain 9:14

21 jiyou

7
Zhi
Tether

Bingchen

22 gengxu

8
Po
Stomach

Bingchen

23 xinhai

9
Wei
Pleiades

Bingchen

24 renzi

1
Cheng
Net

Bingchen

25 guichou

2
Shou
Beak

Bingchen

26 jiayin

3
Kai
Orion

Bingchen

27 yimao

4
Bi
Well

Bingchen

28 bingchen

5
Jian
Ghost

Bingchen

29 dingsi

6
Chu
Will

Bingchen

30 wuwu

7
Man
Stars

Bingchen


January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024