Qizi Seven-red

Pojun Mountain


Star of Beidou

Yao Guang (Alkaid)

Star of Jiuxing

Pojun - Destroying Army

Gua

Dui

Wuxing element

Metal

Direction

West

BackPäivi Vilkki