WuhuangFive-yellow

Lianzhen Mountain


Star of Beidou

Yu Heng (Alioth)

Star of Jiuxing

Lianzhen - Integrity and Chastity

Gua

None

Wuxing element

Earth

Direction

Center

BackPäivi Vilkki